Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/76254/1331_ΦΕΚ 3883/Β/21.7.2022

Aρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης (DRS) για τις συσκευασίες ποτών από πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί. ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_76254_1331_ΦΕΚ_3883Β_21.07.2022-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ-DRS Κοινοποίηση