«Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο ΄΄Στρατηγικό Σχέδιο
Διαδικτυακής Επικοινωνίας και υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών στο
διαδίκτυο για την Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την πρόληψη, την
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, και τη διαλογή στην πηγή''»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΔΑΜ
Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris