Λίστα με τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ σχετικά με τη χορήγηση εγκρίσεων Συστημάτων

 • Τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΕΔ «ECOELASTIKA AE»

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. αποφασίζει την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΕΔ «ECOELASTIKA AE» ως προς την αναπροσαρμογή (μείωση) των χρηματικών εισφορών.

  ΑΔΑ:7ΝΩΦ46Ψ8ΟΖ-ΝΤΥ

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ «Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.»

  Ανανέωση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Λιπαντικών Ελαίων «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ανώνυμος Εταιρεία » με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.»

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Τροποποίηση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με δ.τ. «ΑΝΑΒΕ»

  Απόφαση επέκτασης της γεωγραφικής εμβέλειας και τροποποίηση των εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών του εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (δ.τ. «ΑΝΑΒΕ»).

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Τροποποίηση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ με δ.τ. «Α.Α.Ν.ΕΛ. Α.Μ.Κ.Ε.»

  Απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) σχετικά με την τροποποίηση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.» με διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ. Α.Μ.Κ.Ε.» με επέκτασή του στις περιφερειακές ενότητες Μεσσηνίας και Κερκύρας.

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΟΑΝ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΣΕΔ "ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ" ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Έγκριση του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»

  Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Έγκριση του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΔΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ»

  Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΔΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ»

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Έγκριση του Σ.Σ.Ε.Δ. συσσωρευτών «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ “COMBATT ΑΕ”»

  Έγκριση του Σ.Σ.Ε.Δ. συσσωρευτών «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ “COMBATT ΑΕ”»

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

  Ακρόαση του ΣΣΕΔ Συσκευασιών "Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε." για μη αποδοχή απρόσκοπτων ελέγχων - παράβαση όρων απόφασης αναστολής Σ.τ.Ε. - Λήψη Απόφασης. 

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ

  Aπόφαση ΔΣ σχετικά με τις υποχρεώσεις των παραγωγών συσσωρευτών που μέχρι τώρα ήταν ενταγμένοι στο ΣΣΕΔ «ΣΥΔΕΣΥΣ - Α.Ε.

  Επισυναπτόμενο αρχείο