• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, (LIFE14 ENV/GR/000858)
  Δημιουργήθηκε στις 2016-02-11

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου δύο εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος LIFE με τίτλο «Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms (LIFE14 ENV/GR/000858)».

  Λήξη υποβολής αιτήσεων 2 Μαρτίου 2016

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης».
  Δημιουργήθηκε στις 2016-02-11

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου «Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης» σε εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού.

  Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

  Προσκαλεί

  Τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να υποβάλλουν φάκελο έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό τους, στη διεύθυνση Πατησίων 147,11251 Αθήνα (6ος όροφος, πρωτόκολλο),ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις  26/2/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 02.30 μ.μ., στα γραφεία του Οργανισμού.

  Δείτε παρακαλώ το επισυναπτόμενο αρχείο

 • Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για τον Έλεγχο του ΣΣΕΔ ΑΦΗΣ ΑΕ
  Δημιουργήθηκε στις 2015-05-07

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) «Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών, με δ.τ. ΑΦΗΣ ΑΕ» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού  Επιλογής Αναδόχου για τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Έλεγχο  του Συλλογικού Συστήματος  Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) «Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών, με δ.τ. ΑΦΗΣ ΑΕ»  του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  (Ε.Ο.ΑΝ.)

   

  Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 • Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για τον Έλεγχο του Σ.Σ.Ε.Δ. με δ.τ. «ECOELASTIKA ΑΕ»
  Δημιουργήθηκε στις 2015-01-27

  Λήξη Υποβολής Προσφορών : 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13:00

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για τον Οικονομικό και Διαχειριστικό Έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) μεταχειρισμένων ελαστικών, «Ανώνυμη Εταιρεία Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών», με δ.τ. «ECOELASTIKA ΑΕ» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
  Λήξη Υποβολής Προσφορών : 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13:00

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του(Ε.Ο.ΑΝ.).
  Δημιουργήθηκε στις 2015-01-22

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Λήξη Υποβολής Προσφορών : 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14:00

  ΑΔΑ: 6ΩΑΝ46Ψ8ΟΖ-ΥΧΤ

  Λήξη Υποβολής Προσφορών : 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14:00

 • Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του EOAN
  Δημιουργήθηκε στις 2014-12-17

  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). ΑΔΑ:6ΗΓ446Ψ8ΟΖ-8Β1

  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  (Ε.Ο.ΑΝ.). ΑΔΑ:6ΗΓ446Ψ8ΟΖ-8Β1

 • Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Δημιουργήθηκε στις 2014-12-11

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 2-2-2015

  Παράταση υποβολής προσφορών και μεταφορά ημερομηνίας για την 2-2-2015, της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά στην προκήρυξη με αρ. πρωτ. 2185/11-12-2014 για την «Ανάλυση της σύστασης των αστικών στερεών αποβλήτων από διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας (υπερσύνδεσμος  με την σχετική ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΟΞ146Ψ8ΟΖ-17Ζ)

  Ερωτήσεις που έχουν τεθεί επί της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 2185/11-12-2014 και σχετικές απαντήσεις.

   

   

  1. Ερώτημα 1: Πρέπει να οριστεί με την υποβολή της προσφοράς σε ποιο νησιωτικό και σε ποιο αστικό Δήμο επιλέγεται να γίνει ο προσδιορισμός της σύστασης των αστικών στερεών αποβλήτων ή αυτό μπορεί να γίνει μετά την ανάθεση; Επίσης το ίδιο να διευκρινιστεί σχετικά με τις περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής που θα προταθούν για δειγματοληψίες, αν δηλαδή αυτές θα πρέπει να υποδειχθούν από τώρα ή μετά από την υπογραφή της σύμβασης;

   Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης, ο προσδιορισμός των δήμων (των δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής, του αστικού δήμου και του νησιωτικού δήμου) θα πρέπει να γίνει κατά τη φάση της υποβολής της προσφοράς.

    

  2. Ερώτημα 2: Από την πλευρά του ΕΟΑΝ έχει εξασφαλιστεί η αποδοχή της συνεργασίας από όλους τους αναφερόμενους ΟΤΑ και θεωρείται δεδομένη;

   Ο ΕΟΑΝ δεν έχει προβεί εκ των προτέρων σε ενέργειες εξασφάλισης της συνεργασίας με τους αναφερόμενους στην προκήρυξη ΟΤΑ, καθώς ο ακριβής προσδιορισμός τους γίνεται από τους υποψήφιους αναδόχους κατά τη φάση της υποβολής της προσφοράς. Ο ΕΟΑΝ είναι διατεθειμένος να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειαστεί για την ομαλή διεξαγωγή του έργου.

    

  3. Ερώτημα 3: Οι ζώνες και οι περιοχές δειγματοληψίας θα πρέπει να καθοριστούν από τη φάση της προσφοράς;

   Οι ζώνες δειγματοληψίας θα πρέπει να έχουν καθοριστεί από τη φάση της προσφοράς.

   Ο γεωγραφικός προσδιορισμός των ειδικότερων περιοχών δειγματοληψίας ανά συνεργαζόμενο ΟΤΑ, θα μπορούσε να καθοριστεί πιο συγκεκριμένα στο πρώτο Παραδοτέο του έργου.

    

  4. Ερώτημα 4: Μπορούν να υποβληθούν απλά φωτοαντίγραφα των εγγράφων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014;

   Πράγματι, δεν ισχύει η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση (άρθρο 1 του Ν 4250/2014) και αρκεί η υποβολή ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων των εγγράφων αυτών.

    

  5. Ερώτημα 5: Επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας δεν απαιτείται να γίνει ανάλυση του ποσοστού εκάστου μέλους της κοινοπραξίας ως προς το συμβατικό τίμημα;

   Δεν θεωρείται ότι χρειάζεται να τροποποιηθεί το κείμενο της προκήρυξης.

    

  6. Διευκρινίσεις επί απαιτήσεων της προκήρυξης:

   

  α) Στο Παράρτημα Α «Περιγραφή Έργου», ενότητα «Μεθοδολογική προσέγγιση έργου», σελίδα 18, με τη φράση «Σε αυτό το πλαίσιο ορίζονται … ως ελάχιστος αριθμός κάδων (πράσινων και μπλε), οι δώδεκα (12) κάδοι ανά περιοχή δειγματοληψίας», νοείται το σύνολο των μπλε και πράσινων κάδων να είναι τουλάχιστον δώδεκα.

   

  β) Στο Παράρτημα Β «Περιεχόμενο Προσφορών», ενότητα 1.1. «Δικαιολογητικά συμμετοχής» με τον όρο  «Πίνακας με τα στοιχεία όλων των σχετικών αδειοδοτήσεων για τη συλλογή – μεταφορά ΑΣΑ και τη λειτουργία των χώρων διαλογής καθώς και τα αντίγραφα των σχετικών αδειών / εγκρίσεων», νοούνται όλες οι κατά νόμο απαιτούμενες άδειες.

   


   

  7.Διορθώσεις επί του κειμένου λόγω προφανών λαθών:

   

  α)  Στο άρθρο 5 «Υπογραφή Σύμβασης», ενότητα «Τρόπος Πληρωμής», σελίδα 16, η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως εξής: «Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ τμηματικά σε τρεις τέσσερις δόσεις με την παραλαβή του κάθε παραδοτέου του έργου, με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ως ακολούθως:»

   

   β) Στο Παράρτημα Α «Περιγραφή Έργου», ενότητα «Παραδοτέα Έργου», σελίδα 20, η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως εξής: «Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τρία τέσσερα». • Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη δημοσιότητα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
  Δημιουργήθηκε στις 2014-12-11

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για Δημιουργία Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης για τη δημοσιότητα και την προώθηση δράσεων ενημέρωσης για ανακύκλωση, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

  Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού  Επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για  Δημιουργία Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης για τη δημοσιότητα και την προώθηση δράσεων ενημέρωσης για ανακύκλωση, του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  (Ε.Ο.ΑΝ.)

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΩΣ 10/1/2015
  Δημιουργήθηκε στις 2014-11-18

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - (ΕΛΗΞΕ)

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ(Ε.Ο.ΑΝ.)                

  Περίληψη  προκήρυξης  για την υποβολή υποψηφιοτήτων  πλήρωσης

  της  θέσης Γενικού Διευθυντή

         ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

  Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ [υ.α.  αριθ. πρωτ.  47763/27-10-2014  υπεκα,  ΑΔΑ : Ψ2Ζ50-5ΑΙ ] σύμφωνα με το άρ.4 του Π.Δ. 99/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρ.12 του ν.4296/2014,  προκηρύσσεται η πλήρωση  της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ., πρώην  Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ΝΠΙΔ που εδρεύει  στην Αθήνα και ιδρύθηκε με το ν. 2939/2001.

  Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν φυσικά πρόσωπα προερχόμενα από τον ιδιωτικό, το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης πρέπει να:

  Ι. είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες του Ε.Ο.ΑΝ., και

  ΙΙ. διαθέτουν πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

   

  Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και τα εξής δικαιολογητικά:

  α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με βάση πρότυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.eoan.gr)

  β) αντίγραφο τίτλου σπουδών, γ) βεβαίωση / πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, και δ) υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική τιμωρία, δεν τους έχει επιβληθεί ποινική καταδίκη και δεν εκκρεμεί πειθαρχική και ποινική δίωξη σε βάρος τους. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση τεκμηρίωσης ενδιαφέροντος 250 λέξεων περίπου.

   

  Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται προς τον Ε.Ο.ΑΝ., ΥΠΕΚΑ, Πατησίων 147 Τ.Κ 112 51 Αθήνα, υπόψη κας Τρ. Χαριτοπούλου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή. Η διαδικασία επιλογής θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Π.Δ. 99/2008.

  Ο Γεν. Διευθυντής του Ε.Ο.ΑΝ. ορίζεται  με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με θητεία τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα που τυχόν επιλεγεί για τη θέση, επανέρχεται αυτοδίκαια στην οργανική του θέση μετά τη λήξη της θητείας του.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.

  Ιωάννης Αγαπητίδης

   

  Επισυνάπτεται το υπόδειγμα βιογραφικού