Ο παρακάτω οδηγός εγγραφής στο ΕΜΠΑ περιέχει αναλυτικές οδηγίες για όλους τους παραγωγούς προϊόντων, για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο καθώς και για τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή.

  • Οδηγός Εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.
    Δημιουργήθηκε στις 2016-10-25

    Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τον Οδηγό Εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ (Έκδοση Οκτώβριος 2016).