Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να πάρω ΑΜΠ (Αριθμό Μητρώου Παραγωγού);

Η χορήγηση ΑΜΠ γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://empa.eoan.gr, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξής σταδίων:

  1. Αρχικά πρέπει να γίνει η εγγραφή της εταιρείας στο ΕΜΠΑ (μέσω του ανωτέρω συνδέσμου) στον οποίο δηλώνονται τα στοιχεία της εταιρείας. Οι οδηγίες εγγραφής περιγράφονται στον οδηγό εγγραφής που υπάρχει στη διεύθυνση https://www.eoan.gr/el/content/340/odigos-eggrafis-sto-empa
  2. Κατόπιν, η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας ως παραγωγός συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με το αντίστοιχο ΣΕΔ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης). Πληροφορίες για τα υπάρχοντα ΣΕΔ και τα υποστηριζόμενα προϊόντα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορούν να αντληθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.eoan.gr/el/content/7/sustimata.
  3. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ΕΜΠΑ  μία έκθεση στην οποία θα δηλώσει στο ΕΜΠΑ το συμβεβλημένο ΣΕΔ και τις αντίστοιχες ποσότητες προϊόντων τις οποίες δήλωσε σε αυτό.
  4. Όταν ολοκληρωθεί η δήλωση των ποσοτήτων από τους παραγωγούς το ΣΕΔ επιβεβαιώνει στον ΕΟΑΝ τα στοιχεία του παραγωγού και την ενεργή σύμβαση και κατόπιν η εταιρεία λαμβάνει ΑΜΠ από τον ΕΟΑΝ.
  5. Το πιστοποιητικό ΑΜΠ (πράσινος σύνδεσμος) θα μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην στήλη των καταχωρημένων εκθέσεων.

Θεωρούμαι παραγωγός ακόμα και αν δεν παράγω εγώ;

Σύμφωνα με τον Νόμο  4042/2012, άρθρο 25:

"Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού".

Είμαι παραγωγός. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο Ε.Μ.ΠΑ.;

Σας ενημερώνουμε ότι στις 9 Αυγούστου 2016 εκδόθηκε η με αριθμό οικ 181504/9.8.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2454/Β/2016) με θέμα «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Ε.Μ.ΠΑ. ……», η οποία καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ένταξη των παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ). Σας γνωρίζουμε επίσης ότι στο άρθρο 2 (παρ 2α και 2β) της παραπάνω ΥΑ, μνημονεύεται η υποχρέωση που έχουν οι παραγωγοί ως προς την καταχώρισή τους στο Ε.Μ.ΠΑ. (απόκτηση πιστοποιητικού/ών εγγραφής και αριθμού μητρώου παραγωγού, για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση) σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης, το πιστοποιητικό εγγραφής είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο προκειμένου να διατεθεί ένα προϊόν στην ελληνική αγορά, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο ως προς την συμμετοχή σε διάφορους δημόσιους διαγωνισμούς αλλά και ως προς την διακίνηση των προϊόντων μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού και τοποθέτησή τους στην αγορά.

Είμαι νέος παραγωγός και δραστηριοποιούμαι στην ελληνική αγορά για πρώτη φορά. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφο 2α της υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία του Ε.Μ.ΠΑ, οι νέοι παραγωγοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΕΜΠΑ πριν τη διάθεση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι για να σας χορηγηθεί ΑΜΠ θα πρέπει να υποβάλλετε έκθεση για το προηγούμενο έτος με μηδενικές ποσότητες. Έτσι λοιπόν αν αρχίσατε την δραστηριότητα (πωλήσεις προϊόντων) το 2016, θα πρέπει να δημιουργείσετε μία έκθεση για το έτος 2015 με μηδενικές ποσότητες. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να μελετήστε τον οδηγό εγγραφής ή να επικοινωνήστε με τον Ε.Ο.ΑΝ.

Προσπαθώ να εισάγω τα στοιχεία των πωλήσεών μου στην έκθεση, αλλά δεν μου εμφανίζεται το κατάλληλο Σύστημα Εναλλακτικής  Διαχείρισης (ΣΕΔ).

 Αφού συνδεθείτε με την εφαρμογή, επιλέξετε τα στοιχεία του παραγωγού που θέλετε να εισάγετε στην έκθεση και κατόπιν στα προϊόντα, επιλέξετε το προϊόν που παρακολουθείται από το συνεργαζόμενο με εσάς ΣΕΔ. Αν και πάλι δεν εμφανίζεται το ΣΕΔ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινήσεις.

Μπορεί ένας χρήστης να περάσει πάνω από έναν παραγωγούς (εταιρείες);

Ένας χρήστης μπορεί να εισάγει περισσότερους από έναν παραγωγούς επιλέγοντας «καταχώριση παραγωγού» από τις διαθέσιμες επιλογές.

Δεν εμφανίζονται σωστά τα στοιχεία (διεύθυνση πόλη TK κλπ) της εταιρείας μου.

Τα στοιχεία της εταιρείας (παραγωγού) αντλούνται ηλεκτρονικά  από το TAXIS και μερικές φορές δεν εμφανίζονται με το σωστό πλήθος χαρακτήρων λόγω της γραμμογράφησης του αρχείου. Μπορείτε να διορθώστε τα στοιχεία και να γράψετε τα σωστά. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει γενικό πρόβλημα στην καταχώριση των παραγωγών.

Τύπωσα το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και αναγράφει ότι ισχύει μόνο για τρεις μήνες.

Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για τρεις μήνες κάθε φορά που το τυπώνετε. Όταν το χρειάζεστε, και εφόσον παραμένει ενεργή η σύμβαση μας με το αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μπορείτε να μπείτε στο ΕΜΠΑ και να το ξανατυπώσετε.

Έκανα λάθος στα στοιχεία που δήλωσα στην ετήσια έκθεση, πως μπορώ να την διορθώσω?

Η έκθεση μπορεί να διορθωθεί από τον χρήστη αν δεν έχει γίνει οριστική υποβολή αυτής. Στην περίπτωση που έχει γίνει οριστική υποβολή της έκθεσης και απαιτείται διόρθωση, ο χρήστης θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο register@eoan.gr από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση παραγωγού στο εθνικό μητρώο, ζητώντας την αναίρεση της εν λόγω έκθεσης.  Θα πρέπει να αναφέρεται το έτος της έκθεσης καθώς η επωνυμία της εταιρίας.