Οδηγός Πράσινων Σημείων, Έκδοση 1 / 2015


23 Δεκ 2015Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να αποσαφηνίσει την έννοια του Πράσινου Σημείου (ΠΣ) και του Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.) και να δώσει γενικές κατευθύνσεις και καλές πρακτικές σε ότι αφορά στο σχεδιασμό και στη λειτουργία τους βασιζόμενος στη διεθνή εμπειρία και πρακτική.Επισυναπτόμενο αρχείο