Ενημέρωση:  Με τις Υπουργικές Αποφάσεις 109140/12335/28-11-2019 & 97893/11210/ 25 - 10 - 2019  τροποποιήθηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), όπως αυτή είχε οριστεί με την Υπουργική Απόφαση 88395/11229/4.12.2018. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ, έχει ως εξής:

 

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Νικόλαος Χιωτάκης, Γεωπόνος, με αναπληρωτή τον Βέργαδο Δημήτρη, Χημικό Μηχανικό, εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ιωάννης Παντελεάκης, Διαχειριστής Ακινήτων,τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Καπετανάκη, Περιβαλλοντολόγο, εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

3.Χρήστος Κάππας, Μαθηματικός, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Κουτσογιαννάκη, Φυσικό, εκπρόσωποι του του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

4.Παναγιώτης Αλεξανδρής, Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την  Βασιλική Νικολοπούλου, Πολιτική Επιστήμονα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

5.Αναστασία Αρφανάκου, Χημικός Μηχανικός, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλη Λιόγκα, Μηχανολόγο Μηχανικό, εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Γεώργιος Σωτηρόπουλος , Ειδικός Σύμβουλος υπουργού Εσωτερικών, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Σιαράπη, Ειδική Σύμβουλο υπουργού Εσωτερικών, ώς εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

7.Δημήτριος Χρόνης, Οικονομολόγος, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Φραγκούλη, Μηχανολόγο Μηχανικό, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

8.Νικόλαος Μελετίου, Δήμαρχος Ασπροπύργου, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Πέππα, Δημοτικό Σύμβουλο Αμαρουσίου, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

9.Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τονΠαναγιώτη Αγνιάδη, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

10.Φίλιππος Κυρκίτσος, Δρ Περιβαλλοντολόγος, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αχιλλέα Πληθάρα, Περιβαλλοντολόγο, κοινοί εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

11. Ιωάννης Σιδέρης Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομολόγος, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Κορίλλη, Χημικό,εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

---------------------

ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/04.12.2018: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

ΦΕΚ 922/ΥΟΔΔ/04.11.2019: όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΦΕΚ 1007/ΥΟΔΔ/28.1.2019: όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.