Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Το ΣΕΔ «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ» διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση στην Καλαμάτα.Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων  Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ» διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση στην Καλαμάτα με θέμα:

 

Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

στην Μεσσηνία- Έναρξη εφαρμογής νομικού πλαισίου

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας

 

Αίθουσα εκδηλώσεων ξενοδοχείου ΡΕΞ (Αριστομένους 26, Καλαμάτα)

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00 έως 13:30

 

Στόχος της Συνάντησης είναι η ενημέρωση σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

-       οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο,

-       οι στόχοι και τα οφέλη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,

-       οι μελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται και προγραμματίζονται, και

-       η σημερινή κατάσταση της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Μεσσηνία.

Η Συνάντηση θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, μετάτοπέραςτωνοποίωνπροβλέπεταιχρόνος  γιασυζήτηση,  προκειμένουνααπαντηθούνταερωτήματατωνσυμμετεχόντων.

 

Απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες.

 

Στην Ενημερωτική Συνάντηση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Καλαμάτας κος Παν. Νίκας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΣΕΔ. (www.aanel.gr

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της συνάντησηςΕπισυναπτόμενο αρχείο