Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει Συνέδριο
"Κυκλική Οικονομία - Εδαφική Συνοχή - Νησιωτικότητα"Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει Συνέδριο "Κυκλική Οικονομία - Εδαφική Συνοχή - Νησιωτικότητα" με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με σχετική διακήρυξη για την Κυκλική Οικονομία στις Νησιωτικές Περιοχές της Μεσογείου, και την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εδαφικής Συνεργασίας με έδρα την Κρήτη.


Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, ώρα 9:30 Ξενοδοχείο Galaxy, Ηράκλειο Κρήτης.

Επισυνάπτεται η πρόσκλησηΕπισυναπτόμενο αρχείο