ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LIFE14 ENV/GR/000858


14 Ιουν 2017Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγράμματος που υλοποιεί ο ΕΟΑΝ

Λήξη υποβολής αιτήσεων 5 Ιουλίου 2017Επισυναπτόμενο αρχείο