ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών χώρων του επί της οδού Πατησίων 147 κτηρίου όπου στεγάζεται ο Ε.Ο.ΑΝ.

Λήξη υποβολής αιτήσεων 30 Ιουνίου 2017Επισυναπτόμενο αρχείο