ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΟΑΝ


26 Ιουν 2017Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης

Λήξη Υποβολής Προσφορών : 10/07/2017

Κατεβάστε τη Διακήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείοΕπισυναπτόμενο αρχείο