Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του ΕΟΑΝ


14 Ιουλ 2017Παροχή των υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του ΕΟΑΝ για ένα (1) έτος, με δικαίωμα ισόχρονης παράτασης

Λήξη Υποβολής Προσφορών : 24/07/2017

Κατεβάστε τη Διακήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείοΕπισυναπτόμενο αρχείο