ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


04 Οκτ 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο : «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ε.Ο.ΑΝ. για ένα (1) έτος» 

Καταληκτική ημερομηνία: 13/10/2017

Επισυναπτόμενο αρχείο