ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


04 Οκτ 2017Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο : «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ε.Ο.ΑΝ. για ένα (1) έτος»

Καταληκτική ημερομηνία: 13/10/2017Επισυναπτόμενο αρχείο