ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΕΑΑ 2012 - 2016


18 Οκτ 2017Διενέργεια Έκτακτου Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) συσκευασιών, ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., με δ.τ. ΕΕΑΑ Α.Ε.,  για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, για λογαριασμό του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  (Ε.Ο.ΑΝ.) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 35000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Μπορείτε να βρείτε  το ΤΕΥΔ του διαγωνισμού σε επεξεργάσιμο αρχείο word στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣΕπισυναπτόμενο αρχείο