Ενημέρωση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)


24 Οκτ 2017Ενημέρωση των μελών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)Επισυναπτόμενο αρχείο