Εθνικό Μητρώο Παραγωγών. Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων


27 Οκτ 2017Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) & η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα:
«Εθνικό Μητρώο Παραγωγών.
Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων»Επισυναπτόμενο αρχείο