Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού διοικητικής υποστήριξης (Ε.Μ.ΠΑ.)


05 Δεκ 2017

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή εκτάκτων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (Ε.Μ.ΠΑ.), για διάρκεια  12 μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης/εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έως 28.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενο αρχείο