Προσφορά για συστημάτα Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Μισθοδοσίας του ΕΟΑΝ


18 Δεκ 2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επέκταση λειτουργικότητας των υφιστάμενων συστημάτων Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Μισθοδοσίας του ΕΟΑΝ

Κύριοι

Στον ΕΟΑΝ λειτουργούν επί σειρά ετών τα εξής πληροφοριακά συστήματα:

-              Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων «ΑΙΧΜΕΣ Business Suite»

-              Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας «Paybrain»

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 101.7.1/15.11.207 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., λόγω  της ένταξης του Οργανισμού στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, υπάρχει η ανάγκη για την επέκταση της λειτουργικότητας των εν λόγω συστημάτων, αναφορικά με την αυτόματη ανάρτηση συγκεκριμένων πράξεων οικονομικού περιεχομένου στο σύστημα Διαύγεια αλλά και την πληρωμή του προσωπικού μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Αναλυτικές προδιαγραφές επί των προαναφερθέντων παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 3995,00ευρώ

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική προσφορά στο πρωτόκολλο του ΕΟΑΝ μέχρι τις 18/12/2017.

Με εκτίμηση

 

Δ.Πολιτόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ.