Έκθεση ΕΟΑΝ 2015-2016


29 Ιαν 2018Έκθεση Ε.Ο.ΑΝ. 2015 – 2016, Δεκέμβριος 2017

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που ανέλαβε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης τη χρονική περίοδο 2015-2016 στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας του, καθώς και ο βαθμός επίτευξης των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης για κάθε ένα από τα ρεύματα αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση σε επίπεδο χώρας. Επισυναπτόμενο αρχείο