Ανακύκλωση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας ανά Περιφέρεια και ΟΤΑ για τα έτη 2014-2016


10 Ιουλ 2018Έκθεση του ΕΟΑΝ με τίτλο: «Ανακύκλωση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας ανά Περιφέρεια και ΟΤΑ για τα έτη 2014 -2016», Έκδοση 3η/ 10-7-2018

Σκοπός της παρούσας έκθεσης του ΕΟΑΝ είναι η συνοπτική παρουσίαση της επίδοσης της χώρας στην ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ανά Περιφέρεια και ανά ΟΤΑ για τα έτη 2014 – 2016.

Στην 2η και 3η έκδοση έχουν γίνει διορθώσεις στο χάρτη επίδοσης των ΟΤΑ έτους 2016 και στον πίνακα με τις επιμέρους επιδόσεις των ΟΤΑ για το έτος 2016, ώστε να αποκατασταθούν λάθη που είχαν λάβει χώρα κατά τη μεταφορά δεδομένων.Επισυναπτόμενο αρχείο