ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.


12 Δεκ 2018

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα συνεδριάσει δημόσια για την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών την ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων Ε.Ο.ΑΝ.

Ο  Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση χώρων γραφείων ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας από  800 έως 865 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων στάθμευσης, αποθηκών, χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, κλπ), που θα ευρίσκονται σε ενιαίο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας και θα ανήκουν κατά προτίμηση σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλησίον ΜΕΤΡΟ, για την στέγαση των υπηρεσιών του.

Αρχείο: Διακήρυξη Μίσθωσης Γραφείων

Αρχείο: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Απαιτούμενοι Χώροι Γραφείων

Αρχείο: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Απαιτήσεις σε υποδομές ΤΠΥ