ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Σ.Σ.Ε.Δ.


07 Ιαν 2019Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:  

«Διενέργεια Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Συνολική Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης: 40.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ»

Ο Ε.Ο.ΑΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη Διενέργεια Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.):

ΤΜΗΜΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, με δ.τ. ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2011 έως και 2017,

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, με δ.τ. Re-Battery Α.Ε. για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2012 έως και 2017.

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών 24/01/2019

Υπάρχουν διευκρινίσεις μετά από ερωτήματα ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες