3η Συνάντηση του “European WEEE Enforcement Network”της Ε.Ε. στην Ελλάδα


25 Οκτ 2019Διοργάνωση της 3ης Συνάντησης του “European WEEE Enforcement Network”της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα από τον Ε.Ο.ΑΝ.


Κατά την 24η και 25η Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Δικτύου “European WEEE Enforcement Network (EWEN)”. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και συμμετείχαν εκπρόσωποι από 17 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το EWEN είναι ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν αρχές από τα κράτη μέλη με αρμοδιότητα περί επιβολής κυρώσεων σε παραγωγούς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Το δίκτυο ιδρύθηκε το 2017 κατά την εναρκτήρια συνάντηση στο Βερολίνο, όπου συμμετείχε και ο Ε.Ο.ΑΝ. εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Μέσω του δικτύου πραγματοποιείται:

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την έως τώρα συνεργασία των κρατών που συμμετέχουν στο δίκτυο, παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και οι μεθοδολογίες προστίμων από την Ισπανία, τη Δανία και την Ελλάδα, ερευνητικές εργασίες από τη Γερμανία, καθώς και άλλες σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Επίσης, συζητήθηκε πρόταση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του EWEN σε άτυπη Ομάδα εμπειρογνωμόνων -συνομιλητή της ΕΕ για θέματα αγορών (AdCos: Administrative Cooperation Groups) .

Κατά τη δεύτερη μέρα της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη συμμετοχή του EWEN στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο IMPEL (“European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law”).

Σημειώνεται δε, ότι μια τέτοια εκδήλωση πραγματοπoιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την ενδυνάμωση της εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης μέσω της Διευρυμένης Εφαρμογής του Παραγωγού.

Η τέταρτη συνάντηση του EWEN θα πραγματοποιηθεί το 2020 στην Εσθονία.