Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΟΑΝ στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο


19 Φεβ 2020O Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ Ιωάννης Σιδέρης συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη την 18η Φεβρουαρίου με θέμα "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους στόχους του ΕΟΑΝ:

"του Θέτουμε ως στρατηγικούς μας στόχους για την επόμενη τριετία:
1. Τη μείωση δημιουργίας αποβλήτων μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων πρόληψης, που αφορούν στα στάδια του σχεδιασμού και της κατανάλωσης ενός προϊόντος.
2. Την προώθηση της ανακύκλωσης μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, που αφορούν στην οργάνωση όλων των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων.
3. Τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής εφαρμογής των προγραμμάτων πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης μέσω της ενίσχυσης των ελέγχων όλων των εμπλεκομένων φορέων.
4. Την εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των ενδιαφερομένων μερών για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση και ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Οργανισμού
5. Τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού και ενίσχυση των συνεργασιών και συνεργειών με άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα"