Ημερίδα με θέμα «Κοινωνία χωρίς απορρίμματα» υπό την αιγίδα του ΕΟΑΝ στο Περιστέρι


19 Φεβ 2020Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης παραχωρώντας αιγίδα ημερίδα με θέμα «Κοινωνία χωρίς απορρίμματα» που οργανώθηκε την 19/2/20 στο Περιστέρι από τοπικό μέσο ενημέρωσης, συμμετείχε ενεργά με την παρουσία της Διοίκησης του.

Ο Πρόεδρος ΔΣ Ν.Χιωτάκης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Ίσως χρειαστεί να έχουμε έξι διαφορετικούς κάδους. Άλλους για τα ανακυκλώσιμα χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικό, άλλον για τα σύμμικτα, άλλον για οργανικά βιοαπόβλητα (κουζίνας-κήπου).Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοσθεί» επισημαίνοντας την έλλειψη χώρου αλλά και τις οργανωτικές δυσκολίες κάθε δήμου.

«Θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα σημεία για να πηγαίνει μόνο το γυαλί, όχι σε κάθε δρόμο ή σε κάθε πλατεία. Άλλα σημεία για το πλαστικό κοκ. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε διαχωρισμό μέσα στο σπίτι. Για τα οργανικά απόβλητα επίσης, δεν μπορεί να έχουμε καφέ κάδο σε κάθε σημείο της πόλης», «Εάν καταφέρουμε να έχουμε τον διαχωρισμό «στην πηγή», μέσα στο σπίτι και μετά πηγαίνουμε στα σημεία που τοποθετούμε τα απορρίμματα, αυτά που θα καταλήγουν στον ΧΥΤΑ θα είναι το 25% όσων πηγαίνουν σήμερα. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος»

Συνεχίζοντας ανέφερε τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μας στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Ο Ιωάννης Σιδέρης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ ανέλυσε την Ευρωπαϊκή οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης και εστίασε στις προτεραιότητες του Οργανισμού, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: