Συνάντηση με την Προέδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Δρ.Αυγερινοπούλου


Συνάντηση της Δρος Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, Βουλευτού Ν. Ηλείας και Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), κ. Νίκο Χιωτάκη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Σιδέρη, για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα της αρμοδιότητας του ΕΟΑΝ με έμφαση στα θέματα ανακύκλωσης, είχε χθες η βουλευτής Διονυσία Αυγερινοπούλου.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν η πολιτική του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών, η ενίσχυση της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα και δη των ολοκληρωμένων συστημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, οι προκλήσεις στη μείωση του πλαστικού μιας χρήσης, το περιβαλλοντικό τέλος της πλαστικής σακούλας, η κυκλική οικονομία, αλλά και η ενίσχυση των δράσεων των Δήμων