Ο ΕΟΑΝ στο 6ο Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Σ.Α.


Ο Πρόεδρος Νικόλαος Χιωτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Σιδέρης συμμετείχαν με ομιλίες στο 6ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Αθήνα την 28η Φεβρουαρίου 2020