Ενημέρωση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών


19 Μαρ 2020Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ  με αρ 167.4/13.05.2020 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκθέσεων για το 2019 κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 31/5/2020 και κατά αναλογία παρατείνεται  κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 31/5/2020 και η  ημερομηνία ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής στο ΕΜΠΑ των υπόχρεων που έχουν εγκεκριμένη έκθεση για το έτος 2018 και δεν έχουν κάνει έκθεση για το 2019.