Ο ΕΟΑΝ ενέκρινε το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)


Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ενέκρινε σήμερα το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται οι νέες δεσμεύσεις της ΕΕΑΑ επί της στοχοθεσίας, της συνεργασίας με τους υπόχρεους παραγωγούς, την οργάνωση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, τη συνεργασία με τους ΟΤΑ, τη μεθοδολογία συγκέντρωσης και υποβολής στοιχείων επίδοσης, τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και συγκεκριμένη τεκμηριωμένη μελέτη για την κατηγοριοποίηση των χρηματικών εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως ο οικολογικός σχεδιασμός του προϊόντος.

Η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ εκκρεμούσε για πολλά χρόνια όπως και η έγκριση άλλων επιχειρησιακών σχεδίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σημερινό Δ.Σ του ΕΟΑΝ παρέλαβε εγκεκριμένα μόνο 4 επιχειρησιακά σχέδια από τα 22 των υφιστάμενων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Ο ΕΟΑΝ πλέον εργάζεται εντατικά με στόχο να εγκρίνει και τα υπόλοιπα επιχειρησιακά σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Επιπλέον έχει θέσει ως προτεραιότητα την εκπόνηση και λειτουργία νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Μόνο έτσι θα προωθηθεί ουσιαστικά η ανακύκλωση και η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.Επισυναπτόμενο αρχείο