Τα Τελευταία Νέα μας

Δελτίο τύπου
Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων στις 9-8-2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2454) (Ε.Μ.Π.Α) ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2454)

Δελτίο Τύπου – Ημερίδα: «Εκπαίδευση Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμων Ηπείρου σε θέματα Ανακύκλωσης»
1η Ιουλίου 2016, στα Ιωάννινα, ξενοδοχείο Grand Serai.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δράσεις ΕΟΑΝ για Μείωση Πλαστικής Σακούλας
Επίσημη έναρξη πιλοτικού προγράμματος στην Τήνο, Δευτέρα 27-6

Ανακοίνωση - Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Μήνας δράσεων και ο Ιούνιος για την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις επικείμενες δράσεις του προγράμματος LIFE DEBAG
"Τέλος εποχής για την πλαστική σακούλα στη Σύρο"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ξεκινά το καινοτόμο και πολλά υποσχόμενο έργο υπό τον τίτλο ReWeee.
Η πρόληψη και η επαναχρησιμοποίηση ξεκινούν από τις ηλεκτρικές συσκευές.

Στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη η Ελλάδα στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

Ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμων Πελοποννήσου σε θέματα Ανακύκλωσης»
Τρίτη 17 Μαίου 2016, Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης

Μάιος 2016 - μήνας δράσεων για την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την προσωρινή αποθήκευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να εκτρέπονται από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγείται σε χώρους τελικής διάθεσης.

Πολλά είναι τα είδη των υλικών που, αντί να καταλήγουν στους Χώρους Ταφής, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή με άλλο τρόπο να ανακτηθούν. Τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης αφορούν όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην Ελλάδα, παρά την αρχική καθυστέρηση εναρμόνισης, η ανακύκλωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στα περισσότερα προϊόντα οι στόχοι της Ε.Ε. έχουν επιτευχθεί, γεγονός που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών για το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

Ο Ε λληνικός Ο ργανισμός Αν ακύκλωσης  είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης.