Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Μάθετε περισσότερα...

Τα Τελευταία Νέα μας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΕΔ "Ανακύκλωση Συσκευών A.E."
Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Παρατάθηκε η προκήρυξη αποσπάσεων και μεταφορών 2016 στον ΕΟΑΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις και μεταφορές/μετατάξεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Δελτίο τύπου
Διαβούλευση σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του Ν.2939/2001, συνάντηση ΦΟΣΔΑ-ΕΟΑΝ

Τηλεοπτική καμπάνια από την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
“Το καλό επιστρέφει σε σένα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του Ν.2939/2001

Περιβαλλοντική εκπαίδευση στον Μαραθώνιο
Η ΕΕΑΑ ανακύκλωσε 13 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών στον 34ο Μαραθώνιο

Δελτίο τύπου EOAN και ΔΙΑΑΜΑΘ
«Με επιτυχία η ημερίδα του ΕΟΑΝ για την ανακύκλωση στους Δήμους της ΠΑΜΘ»

26ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Περιβάλλον και πλαστικό. Η πλαστική σακούλα»

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει Συνέδριο
"Κυκλική Οικονομία - Εδαφική Συνοχή - Νησιωτικότητα"

iswa

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την προσωρινή αποθήκευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να εκτρέπονται από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγείται σε χώρους τελικής διάθεσης.

Πολλά είναι τα είδη των υλικών που, αντί να καταλήγουν στους Χώρους Ταφής, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή με άλλο τρόπο να ανακτηθούν. Τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης αφορούν όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην Ελλάδα, παρά την αρχική καθυστέρηση εναρμόνισης, η ανακύκλωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στα περισσότερα προϊόντα οι στόχοι της Ε.Ε. έχουν επιτευχθεί, γεγονός που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών για το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

Ο Ε λληνικός Ο ργανισμός Αν ακύκλωσης  είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης.