Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Μάθετε περισσότερα...

Τα Τελευταία Νέα μας

«Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΩΖΕΙ»
Εικαστικός διαγωνισμός ιδεών για την ανακύκλωση συσσωρευτών με χρηματικό βραβείο 3.000€ διοργανώνει το ΣΕΔ ReBattery ο οποίος αφορά τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος Life Infocycle
Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης ΑΗΗΕ στη Θεσσαλία και Ήπειρο.

Δραση ΣΕΔ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
Αφορμή για Flash Back!

Δράση του Σ.Ε.Δ. Φωτοκύκλωση
Νέο διδακτικό και οικολογικό παραμύθι και θεατρικές παραστάσεις στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα

Ανακυκλώνοντας μια μπαταρία προστατεύεις 100m3 νερού!
Το ΣΕΔ ΑΦΗΣ ξεκινάει διαφημιστική καμπάνια!

Εναλλακτική Διαχείριση ως κομμάτι της κυκλικής οικονομίας
Συμμετοχή του ΕΟΑΝ στο Forum «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» , 28/09/2016

O EOAN παρουσίασε το Ε.Μ.ΠΑ. στο συνέδριο ISWA WORLD CONGRESS στην Σερβία (19-21/09/2016)
ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (E.M.ΠΑ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΟΑΝ), ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ.

O EOAN συμμετείχε με poster στο συνέδριο ISWA WORLD CONGRESS στην Σερβία (19-21/09/2016)
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα: Επισκόπηση και επιπτώσεις τις οικονομικής κρίσης.

Δελτίο τύπου
Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων στις 9-8-2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2454) (Ε.Μ.Π.Α) ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2454)

Δελτίο Τύπου – Ημερίδα: «Εκπαίδευση Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμων Ηπείρου σε θέματα Ανακύκλωσης»
1η Ιουλίου 2016, στα Ιωάννινα, ξενοδοχείο Grand Serai.

iswa

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την προσωρινή αποθήκευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να εκτρέπονται από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγείται σε χώρους τελικής διάθεσης.

Πολλά είναι τα είδη των υλικών που, αντί να καταλήγουν στους Χώρους Ταφής, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή με άλλο τρόπο να ανακτηθούν. Τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης αφορούν όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην Ελλάδα, παρά την αρχική καθυστέρηση εναρμόνισης, η ανακύκλωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στα περισσότερα προϊόντα οι στόχοι της Ε.Ε. έχουν επιτευχθεί, γεγονός που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών για το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

Ο Ε λληνικός Ο ργανισμός Αν ακύκλωσης  είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης.