ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12.9.2022

Εκδήλωση του Ε.Ο.ΑΝ. στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 86ης Δ.Ε.Θ.,   για την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση.

Συνεργασία ΕΟΑΝ και ΕΕΤΑΑ για την επίτευξη των εθνικών στόχων σε μια κοινή προσπάθεια να καταστεί η ανακύκλωση στάση ζωής.


Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) συμμετέχει και φέτος με περίπτερο στη 86η Δ.Ε.Θ. και στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο σημαντικό αυτό γεγονός, προχώρησε την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 , σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), στη διοργάνωση μιας σημαντικής  ενημερωτικής εκδήλωσης.

Αντικείμενο της εκδήλωσης, ήταν η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης και η προσαρμογή των Δήμων στις απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει πλέον στη χώρα μας.

Στην εκδήλωση, παρέστη ο Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος πέραν των άλλων επισήμανε την ανάγκη να κάνει η χώρα μας άλματα στον τομέα της ανακύκλωσης και να αντιστρέψει σε σύντομο χρόνο την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς σήμερα το 80% των απορριμμάτων που παράγονται καταλήγει σε ΧΥΤΑ και μόλις το 20% ανακυκλώνεται.

Ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), Μανώλης Γραφάκος, επισήμανε κι αυτός με τη σειρά του την ανάγκη να εφαρμοστεί ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων, κι  αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ. Βαγγέλης Καραμίντζιος επισήμανε με τη σειρά του  ότι «η Ελλάδα μέχρι πρότινος δεν κατάφερνε να πιάσει τους στόχους όσον αφορά την ανακύκλωση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όμως αυτό σταδιακά αλλάζει και σε αυτό θα συμβάλλει και το νέο θεσμικό πλαίσιο που ήδη εφαρμόζεται.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο καθώς και οι συνεργασίες και συνέργειες με άλλους θεσμικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση οι οποίες προωθούνται, θα μας βοηθήσουν να πιάσουμε τους στόχους, επισήμανε ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ αλλά παράλληλα, θα δώσουμε βάρος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό να γίνει η ανακύκλωση τρόπος ζωής».

Την  ανάγκη συνεργασίας πολιτείας και κοινωνίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, σημείωσαν τόσο ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δημήτρης Μαραβέλιας και Σπύρος Σπυρίδων, όσο και ο πρόεδρος του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης.

Ο διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ Νίκος Χιωτάκης επισήμανε στην τοποθέτησή του πως «από τις αρχές του Σεπτεμβρίου που διανύουμε, με βάση το νέο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που προώθησε η Κυβέρνηση για την ανακύκλωση,   ξεκινά στη χώρα μας η εφαρμογή μιας νέας σειράς πολιτικών, που στόχο έχουν την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, στην «καρδιά» της οποίας βρίσκεται η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή.

 

Τρεις είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθούμε, για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Πρώτος Άξονας, η εφαρμογή των κανόνων και η εντατικοποίηση των ελέγχων στα ΣΕΔ.  Δεύτερος άξονας, η συνεργασία μας με την τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί για μας έναν από  τους σημαντικότερους, αν όχι το σημαντικότερο πυλώνα για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.   Τρίτος άξονας του σχεδιασμού του ΕΟΑΝ, αφορά στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση κι εκπαίδευση πολιτών και επιχειρήσεων, πάνω στα ζητήματα της ανακύκλωσης».

 

Επίσης με αφορμή τη συν-διοργάνωση της εκδήλωσης με την ΕΕΤΑΑ υπογράμμισε πως «ο σχεδιασμός μας προβλέπει μεταξύ άλλων και την πιστοποιημένη εκπαίδευση, από φορείς με διαχειριστική επάρκεια και γνώση κι αυτός είναι η ΕΕΤΑΑόλων των αιρετών και διοικητικών στελεχών των αυτοδιοικητικών θεσμών που εμπλέκονται στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, πάνω στους νέους κανόνες που έχουν θεσπιστεί.

 

Ο ΕΟΑΝ, ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, με θεσμική και οργανωτική συνέπεια, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, με την υποστήριξη του ΥΠΕΝ και ιδιαίτερα του Υπουργού Κώστα Σκρέκα, ενώνει δυνάμεις και  προωθεί συνεργασίες και συνέργειες, που θα μας επιτρέψουν να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στην Ελλάδα, στην έννοια ‘πράσινο μέλλον’».

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris