Οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. (παρ. 19, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris