«Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Σχεδιασμός δημιουργικών
και παραγωγή διαφημιστικού υλικού για την Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την
πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, και τη διαλογή στην πηγή»

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ
Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris