Διακήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου
(γραφείων) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.)

Αναλυτικά στο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΙΣΘΩΣΗ_ΚΤΙΡΙΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_967Λ46Ψ8ΟΖ-ΟΡ2

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris