Διαχείριση μη μεταλλικού υπολείμματος που προκύπτει από τον τεμαχισμό (shredder) OTKZ / AHHE.

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris