Διαχείριση υπολείμματος που προκύπτει από τον τεμαχισμό SHREDDER (OTKZ, AHHE)

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris