Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να πάρω ΑΜΠ (Αριθμό Μητρώου Παραγωγού) και πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠΑ;

Η χορήγηση ΑΜΠ και πιστοποιητικού εγγραφής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://empa.eoan.gr, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξής σταδίων:

 1. Αρχικά πρέπει να γίνει η εγγραφή της εταιρείας στο ευρετήριο παραγωγών του ΕΜΠΑ (μέσω του ανωτέρω συνδέσμου) στον οποίο δηλώνονται τα στοιχεία της εταιρείας. Οι οδηγίες εγγραφής περιγράφονται στον οδηγό εγγραφής που υπάρχει στη διεύθυνση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ έκδοση 8η
 2. Κατόπιν, η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας ως παραγωγός συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με το αντίστοιχο ΣΣΕΔ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης). Πληροφορίες για τα υπάρχοντα ΣΣΕΔ και τα υποστηριζόμενα προϊόντα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορούν να αντληθούν μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων https://www.eoan.gr/εναλλακτική-διαχείριση/τι-είναι-η-εναλλακτική-διαχείριση/ και https://www.eoan.gr/εναλλακτική-διαχείριση/επικοινωνία-με-συστήματα/.
 3. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ΕΜΠΑ μία έκθεση στην οποία θα δηλώσει στο ΕΜΠΑ το συμβεβλημένο ΣΣΕΔ και τις αντίστοιχες ποσότητες προϊόντων τις οποίες δήλωσε σε αυτό. Η εταιρία πρέπει να κάνει τόσες εκθέσεις και αντίστοιχες συμβάσεις με ΣΣΕΔ, για όσα τα ρεύματα αποβλήτων (συσκευασίες και άλλα προϊόντα) είναι υπόχρεη.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η δήλωση των ποσοτήτων από τους παραγωγούς το ΣΣΕΔ επιβεβαιώνει στον ΕΟΑΝ τα στοιχεία του παραγωγού και την ενεργή σύμβαση και κατόπιν η εταιρεία λαμβάνει ΑΜΠ από τον ΕΟΑΝ, και εκδίδεται αυτόματα πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ , οπότε και ολοκληρώνεται η εγγραφή.
 5. Το πιστοποιητικό εγγραφής (πράσινος σύνδεσμος ΑΜΠ ) θα μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην τελευταία στήλη των καταχωρημένων εκθέσεων.

Έκανα λάθος στα στοιχεία που δήλωσα στην ετήσια έκθεση, πως μπορώ να την διορθώσω
Η έκθεση μπορεί να διορθωθεί από τον χρήστη αν δεν έχει γίνει οριστική υποβολή αυτής. Στην περίπτωση που έχει γίνει οριστική υποβολή της έκθεσης και απαιτείται διόρθωση, ο χρήστης θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση παραγωγού στο εθνικό μητρώο, ζητώντας την αναίρεση της εν λόγω έκθεσης.

Θα πρέπει να αναφέρεται:

 • ο ΑΦΜ της εταιρίας,
 • το έτος της έκθεσης
 • το Σύστημα στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη έκθεση,
 • καθώς η επωνυμία της εταιρίας.

Θεωρούμαι παραγωγός ακόμα και αν δεν παράγω εγώ;

Σύμφωνα με τον Νόμο  4042/2012, άρθρο 25:

“Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού”.


Είμαι παραγωγός. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο Ε.Μ.ΠΑ.;

Σας ενημερώνουμε ότι στις 9 Αυγούστου 2016 εκδόθηκε η με αριθμό οικ 181504/9.8.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2454/Β/2016) με θέμα «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Ε.Μ.ΠΑ. ……», η οποία καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ένταξη των παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ). Σας γνωρίζουμε επίσης ότι στο άρθρο 2 (παρ 2α και 2β) της παραπάνω ΥΑ, μνημονεύεται η υποχρέωση που έχουν οι παραγωγοί ως προς την καταχώρισή τους στο Ε.Μ.ΠΑ. (απόκτηση πιστοποιητικού/ών εγγραφής και αριθμού μητρώου παραγωγού, για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση) σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης, το πιστοποιητικό εγγραφής είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο προκειμένου να διατεθεί ένα προϊόν στην ελληνική αγορά, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο ως προς την συμμετοχή σε διάφορους δημόσιους διαγωνισμούς αλλά και ως προς την διακίνηση των προϊόντων μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού και τοποθέτησή τους στην αγορά.


Είμαι νέος παραγωγός και δραστηριοποιούμαι στην ελληνική αγορά για πρώτη φορά. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφο 2α της υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία του Ε.Μ.ΠΑ, οι νέοι παραγωγοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΕΜΠΑ πριν τη διάθεση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι για να σας χορηγηθεί ΑΜΠ θα πρέπει να υποβάλλετε έκθεση για το προηγούμενο έτος με μηδενικές ποσότητες. Έτσι λοιπόν αν αρχίσατε την δραστηριότητα (πωλήσεις προϊόντων) το 2016, θα πρέπει να δημιουργείσετε μία έκθεση για το έτος 2015 με μηδενικές ποσότητες. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να μελετήστε τον οδηγό εγγραφής ή να επικοινωνήστε με τον Ε.Ο.ΑΝ.


Προσπαθώ να εισάγω τα στοιχεία των πωλήσεών μου στην έκθεση, αλλά δεν μου εμφανίζεται το κατάλληλο Σύστημα Εναλλακτικής  Διαχείρισης (ΣΕΔ).

Αφού συνδεθείτε με την εφαρμογή, επιλέξετε τα στοιχεία του παραγωγού που θέλετε να εισάγετε στην έκθεση και κατόπιν στα προϊόντα, επιλέξετε το προϊόν που παρακολουθείται από το συνεργαζόμενο με εσάς ΣΕΔ. Αν και πάλι δεν εμφανίζεται το ΣΕΔ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινήσεις.


Μπορεί ένας χρήστης να περάσει πάνω από έναν παραγωγούς (εταιρείες);

Ένας χρήστης μπορεί να εισάγει περισσότερους από έναν παραγωγούς επιλέγοντας «καταχώριση παραγωγού» από τις διαθέσιμες επιλογές.


Δεν εμφανίζονται σωστά τα στοιχεία (διεύθυνση πόλη TK κλπ) της εταιρείας μου.

Τα στοιχεία της εταιρείας (παραγωγού) αντλούνται ηλεκτρονικά  από το TAXIS και μερικές φορές δεν εμφανίζονται με το σωστό πλήθος χαρακτήρων λόγω της γραμμογράφησης του αρχείου. Μπορείτε να διορθώστε τα στοιχεία και να γράψετε τα σωστά. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει γενικό πρόβλημα στην καταχώριση των παραγωγών.


Τύπωσα το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και αναγράφει ότι ισχύει μόνο για τρεις μήνες.

Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για τρεις μήνες κάθε φορά που το τυπώνετε. Όταν το χρειάζεστε, και εφόσον παραμένει ενεργή η σύμβαση μας με το αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μπορείτε να μπείτε στο ΕΜΠΑ και να το ξανατυπώσετε.


Ξέχασα το όνομα χρήστη (username) και το email χρήστη, τί πρέπει να κάνω;  

Θα πρέπει να στείλετε  ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] δηλώνοντας το ΑΦΜ και την επωνυμία του φυσικού προσώπου ή του νομικού προσώπου, ζητώντας την υπενθύμιση του ονόματος χρήστη και του δηλωμένου  στο ΕΜΠΑ  μαιλ χρήστη.


Ξέχασα τον κωδικό χρήστη τί πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που έχετε χάσει τον κωδικό στην αρχική σελίδα σύνδεσης στο ΕΜΠΑ  http://empa.eoan.gr, πατάτε την ένδειξη «Ξέχασα τον κωδικό μου» ώστε να σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ως χρήστης  νέα σύνδεση στην οποία και θα πρέπει να συνδεθείτε για να δηλώσετε τον νέο κωδικό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.


Περισσότερες διευκρινήσεις θα βρείτε στο Ενημερωτικό για το ΕΜΠΑ.

Οι παρακάτω oδηγίες  αφορούν  την  συμπλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης Υπόχρεων Παραγωγών Συσκευασιών του έτους 2021

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣα_Δεκ-2021.pdf

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 2021 ΣΤΟ ΕΜΠΑ


Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ετήσιας έκθεσης στο ΕΜΠΑ;

Εκτός  εάν αλλάζει με απόφαση ΔΣ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ετήσιας έκθεσης είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για την προηγουμένη χρονιά (παρ 1 άρθρο 6,  και παρ 4 άρθρο 5 της  ΥΑ 181504/16  ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16).


Ποια θεωρείται πρωτογενής και ποια δευτερογενής ή τριτογενής συσκευασία;

ν. 4819/2021, άρθρο 77, σημείο 1:

 • Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία σχεδιασμένη να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή.
 • Η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, σχεδιασμένη να αποτελεί στο σημείο αγοράς, σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή είτε χρησιμεύουν για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η συσκευασία μπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του.
 • Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, σχεδιασμένη να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγονται η δια χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.
Κοινοποίηση