α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX/e-mail ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
1. Συσκευασίες & Απόβλητα Συσκευασιών
1.1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) Χειμάρας 5, 15125 Μαρούσι 2108010962-3 2108012272 www.herrco.gr
1.2 Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) Λ. Δημοκρατίας 67, Τ.Κ. 193 00 Ασπρόπυργος 2105577673-4

(Αφορά μόνο συσκευασία Λιπαντικών Ελαίων)

2105577658 www.keped.gr
1.3 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Λ. Σπάτων 81,153 44 Γέρακας Αττικής 2106608651

(Ατομικό Σύστημα εναλ. διαχ. συσκευασιών)

2106047462 www.ab.gr
1.4 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Λ. Συγγρού 12, 11742 Αθήνα 2106856110 -111 2106856112 www.antapodotiki.gr
2. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων
2.1 Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΑΕ (ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ) πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 19300 Ασπρόπυργος 2105577673-4 2105577658 www.endiale.gr
3. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων
3.1 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών
(ECOELASTIKA Α.Ε.)
ΣΩΡΟΥ 14, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 2106128260 2106128370 2106128659 www.ecoelastika.gr
4. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών (ΑΗΣΣ)
4.1 Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Ε.
(ΑΦΗΣ Α.Ε.)
Λ. Πεντέλης 54, 15235 Βριλήσσια 210 8030244

210 8030355

2108030604 www.afis.gr
4.2 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείριση Συσσωρευτών Α.Ε. (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.)

Ο φορέας με την επωνυμία ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ αποφάσισε τη λύση του βρίσκεται υπό εκκαθάριση

Λ. Συγγρού 314, 17673 Καλλιθέα 2103421091

2103421951

2103426622 www.sydesys.gr
4.3 Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery Α.Ε (Re-BatteryA.E.) Ελ. Βενιζέλου και Σκόρδα 1, 19200, Ελευσίνα Αττικής 210 55 75 075 www.re-battery.gr
4.4 Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας Α.Ε.
(COMBATT A.E)
Ελαιών 36, 14564, Κηφισιά 216 900 2080 www.combatt.eu
5. Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ)
5.1 Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος
(ΕΔΟΕ)
Θερμοπυλών 6, 15233 Χαλάνδρι 2106899039

2130993180

2106899038 www.edoe.gr
6. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
6.1 Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 17671 Καλλιθέα 2105319762-5 2105319766 www.electrocycle.gr
6.2 Φωτοκύκλωση Α.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 173,
ΤΚ. 14671,
Νέα Ερυθραία
2104831164 2104837517 www.fotokiklosi.gr
7. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
7.1 Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
(ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.)
ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Β’Φάση
οδός ΔΑ9 ΟΤ49
ΤΚ 57022 Σίνδος
2310 716310

2310 795968

2310 716216

[email protected]

www.anabe.gr
7.2 Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Ε.Π.Ε.
(Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.)
Ιατρίδου 8, 34100 Χαλκίδα

Υποκ. Αττικής: Αχαρνών 229, 10446 Αθήνα

2221 400738

22211 81245-6

210 5200129

22214 00738

210 8955289

[email protected]

www.sanke.gr
7.3 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων Α.Ε. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.) Λ. Ηρακλείου 161, 14231 Ν. Ιωνία 2130238752 2106030450

[email protected]

www.sedpekat.gr
7.4 Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.

(ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.)

Γ. Φραντζή 1, 546 55 Θεσσαλονίκη 2314 405300
2310 595085
2310 595084

[email protected]

www.anakem.gr
7.5 Ψάρρας – Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. Καλλιπάτειρας 8, 56224 Εύοσμος 2310587760-1 2310587763

[email protected]

www.psarras-recycle.gr/
7.6 Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.) Ισμήνης 1 & Λεωνίδα 15344 Γέρακας Αττικής 2106047497

210 6046544

2106046544

[email protected]

www.aanel.gr
7.7 Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε.

(ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε.)

Αγίων Αναργύρων 37, 19400 Κορωπί 210 6026165 210 6626143

[email protected]

www.anaekk.gr
7.8 Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ (ΔΑΝΑΕΚΚ) Πάροδος Μενεκλέους 1 ΡΟΔΟΣ 2241 130751
2241 122160
[email protected] danaekk.gr/
7.9 ΠΕΔΜΕΔΕ ECO Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
( ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΕΠΕ)
Ασκληπιού 23 10680 ΑΘΗΝΑ 210 3641402 210 3641402

[email protected]

http://www.pedmede-eco.gr
7.10 Ελληνικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ
(ΕΣΑΝ)
Ροζάκη Αγγελή 30, 35131 ΛΑΜΙΑ 22310-24720 [email protected]
7.11 Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ) Σόλωνος 53 & Σίνα,
10672 ΑΘΗΝΑ
214 2229320 [email protected] http://www.anaktisiaekk.gr
Κοινοποίηση