Επιλέξτε ρεύμα ανακύκλωσης και περιφερειακή ενότητα για να προβληθούν οι διαθέσιμες μονάδες ανακύκλωσης. Επιλέγοντας μια μονάδα στον χάρτη μπορείτε να δείτε με ποιό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι συμβεβλημένη καθώς και να ανοίξετε μεγαλύτερο χάρτη με την μονάδα αυτή. Κάτω από τον χάρτη υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακας των μονάδων που απεικονίζονται στον χάρτη.

Η λίστα μονάδων ανακύκλωσης είναι σε στάδιο συνεχούς ενημέρωσης.

Κοινοποίηση