Στις 21.1.2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 1ο Συνέδριο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος LIFE18-IP-CEI GREECE “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”.

Εκ μέρους του ΕΟΑΝ η κα Μαρίνα Παπαδάκη παρουσίασε το θέμα Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ρόλος και δράσεις του ΕΟΑΝ για την επιτάχυνση της μετάβασης στο κυκλικό μοντέλο.”

https://circulargreece.gr/el/εναρκτήριο-συνέδριο-του-έργου-life-ip-cei-greece-εφ/

 

LIFE-IP-CEI-GR_Πρόγραμμα-Εναρκτήριου-Συνεδρίου_21.01.2021-1

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris