Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ με αρ 167.4/13.05.2020 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκθέσεων για το 2019 κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 31/5/2020 και κατά αναλογία παρατείνεται κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 31/5/2020 και η ημερομηνία ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής στο ΕΜΠΑ των υπόχρεων που έχουν εγκεκριμένη έκθεση για το έτος 2018 και δεν έχουν κάνει έκθεση για το 2019.

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris