Κυκλική Οικονομία – Ένα νέο μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Είναι πλέον σαφές ότι το μοντέλο Παραγωγή-Προμήθεια-Χρήση-Απόρριψη στο οποίο βασίστηκε μέχρι τώρα η οικονομία μας δεν είναι πλέον βιώσιμο. Η κυκλική οικονομία έρχεται ως απάντηση για βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη την εξάντληση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και περιλαμβάνει:

  • Αλλαγές σε όλα τα στάδια της ζωής ενός προϊόντος – επίδραση στο δυναμικό ανακύκλωσης: εξόρυξη πρώτων υλών, σχεδιασμός υλικών και προϊόντος, παραγωγή, διανομή και κατανάλωση, επαναχρησιμοποίηση, διαχείριση αποβλήτου και ανακύκλωση.

 

Περισσότερα:

  1. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία – 4.3.2019 COM(2019) 190

 

  1. Αφιέρωμα στην Κυκλική Οικονομία Περιοδικό Έρευνα & Καινοτομία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης – Σεπτ. 2019

 

 

Κοινοποίηση