Κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν(παρ. 13, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris