οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν την ανάκτηση ή τη διάθεση(παρ. 14, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris