29 Δεκεμβρίου, 2020 ΝΕΑ Δεν υπάρχουν Σχόλια

Σε συνεργασία και με την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ δώρισε Ιατρικό Εξοπλισμό στα Νοσοκομεία «Γ. Παπανικολάου» και «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης ως ενίσχυση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε με την έγκριση του ΕΟΑΝ, ως αρμόδιου εποπτικού φορέα του φορέα ΣΣΕΔ, καθώς και σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας. Ο εξοπλισμός έχει ήδη παραδοθεί και είναι στη διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Νικόλαος Χιωτάκης χαιρέτισε την πρωτοβουλία της ΑΝΑΚΕΜ «καθώς σήμερα, πέρα από τη διαχρονική δράση του Οργανισμού και των ΣΣΕΔ για την προστασία του περιβάλλοντος, οι προσπάθειες όλων οφείλουν να εστιάσουν πρωτίστως στην προστασία της δημοσίας υγείας».

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΝΑΚΕΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΩΡΕΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris