Ο ΕΟΑΝ συμμετέχει και προτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών στη
συμβολική διαμαρτυρία για τον πλανήτη και τη φύση του: sτις 27 Μαρτίου από
τις 8.30 και μέχρι τις 9.30μμ σβήνουμε για μια ώρα τα ηλεκτρικά μας φώτα.
Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris