12 Ιουνίου, 2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ

Αναλυτικά στο συνημμένο.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 169ΗΣ_12.06.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΑΝ

Κοινοποίηση
Written by pdimiel@gmail.com